Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVI

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2016 in artikel 63, eerste lid, «€ 311,84» vervangen door: € 310,81.

Licence