Base description which applies to whole site

Operatie Inzicht in Kwaliteit

Hoe goed werkt beleid? En als we niet weten of het beleid werkt, zoeken we dat dan uit? En als het beleid niet werkt, passen we het dan ook aan? In de essentie zijn dit de drie centrale vragen die centraal stonden in de operatie Inzicht in Kwaliteit. De operatie was onderdeel van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Het doel van de operatie was om meer inzicht te krijgen in de werking van beleid, en deze inzichten ook beter te benutten om de kwaliteit van beleid te vergroten.

Veranderopgaven & resultaten

Drie veranderopgaven stonden in de operatie centraal: strategisch evalueren om meer dan nu inzicht te krijgen gedurende de héle beleidscyclus, continu verbeteren om inzicht ten volle te benutten voor bijsturing of verbetering, en samen leren om meer dan nu inzicht te krijgen en benutten in samenwerking. De minister van Financiën informeerde de Tweede Kamer regelmatig over de voortgang van de operatie. 

Afbeelding
Veranderopgaven Operatie Inzicht in Kwaliteit
Departementale initiatieven

Leveren evaluaties de goede inzichten op en hoe kan het beter? Binnen de operatie is dit aan de hand van negentien concrete initiatieven onderzocht, variërend van de evaluatie van aardgasvrije wijken tot de effectiviteit van het politieoptreden. Doel hiervan was om de kwaliteit van deze evaluaties te vergroten maar ook om lessen te trekken over het evaluatiestelsel. Dit heeft onder meer bijgedragen aan de totstandkoming van het instrument Strategische Evaluatie Agenda in het rijksbrede evaluatiestelsel.

Verbeteringen aan het evaluatiestelsel

Er zijn verschillende nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de Strategische Evaluatie Agenda. Daarmee denken ministeries beter na over hoe, wanneer en waarom ze welk beleid evalueren. Zo moeten evaluaties uiteindelijk leiden tot meer bruikbare inzichten en daarmee beter beleid. Ook heeft de operatie aandacht besteed aan een betere onderbouwing van beleid. Zo moeten beleidsvoorstellen aan de Tweede Kamer een toelichting bevatten op onder meer de nagestreefde doelstellingen en doelmatigheid. In de operatie is de werking van deze toelichting gemonitord en zijn op basis hiervan vervolgstappen geformuleerd om de onderbouwing van beleid verder te verbeteren.

Gedragsveranderingen

Evaluaties worden vaak vooral gezien als een verplichte manier om verantwoording af te leggen, en te weinig als leermiddel. Daarom zijn binnen de operatie ook verschillende initiatieven opgezet om hier een cultuuromslag te realiseren. Zo is er een Toolbox Beleidsevaluaties ontwikkeld om beleidsmedewerkers, evaluatiecoördinatoren en andere belangstellenden te helpen bij het opzetten en uitvoeren van evaluatieonderzoek. Ook is een opleiding Monitoren, evalueren en leren in het leven geroepen en zijn er diverse andere hulpmiddelen ontwikkeld.

Licence