Base description which applies to whole site

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Aanvullende informatie

Toegenomen voedselzekerheid. verbeterd waterbeheer, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne. toegenomen weerbaarheid tegen klimaatverandering en tegengaan van klimaatveran­dering. duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen.
Licence