Base description which applies to whole site

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Aanvullende informatie

Stimuleren van een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.
Licence