Base description which applies to whole site

Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke sancties

Aanvullende informatie

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van crimi­naliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.
Licence