Base description which applies to whole site

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Aanvullende informatie

Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door dreigingen te onderkennen, de weerbaarheid van burgers, bedrijfsleven en overheidsor­ganen te verhogen en de bescherming van vitale belangen te versterken.
Licence