Base description which applies to whole site

Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

Aanvullende informatie

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de beschikbaarheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit voor alle onderwijsdeelnemers.
Licence