Base description which applies to whole site

Integratie en maatschappelijke samenhang

Aanvullende informatie

De overheid bevordert de maatschappelijke samenhang en sociale stabiliteit door participatie en inburgering van iedereen met een migrantenachtergrond en het doen accepteren van culturele diversiteit in de samenleving.
Licence