Base description which applies to whole site

Integrale doorlichting Klimaatbeleid

Aanvullende informatie

De doelstelling bij artikel 4 is om in het kader van het klimaatbeleid in inter­nationaal verband bij te dragen aan het realiseren van de doelen van de klimaatovereenkomst van Parijs en, in Europees verband, het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40% ten opzichte van 1990. De EU heeft inmiddels eind 2019 besloten dat de EU in 2050 klimaat­neutraal moet zijn.
Licence