Base description which applies to whole site

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand)

Aanvullende informatie

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.
Licence