Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Aflopend sorteren Afronding
Woningmarkt Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woningmarkt Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Doelmatige Rijkshuisvesting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitvoering Rijksvastgoedbeleid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Investeringspost digitale overheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Energietransitie gebouwde omgeving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
IBO Vastgoed defensie Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Onderwijshuisvesting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Licence