Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Aflopend sorteren Status Afronding
Woningmarkt Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woningmarkt Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dienstverlenende en innovatieve overheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Doelmatige Rijkshuisvesting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitvoering Rijksvastgoedbeleid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Investeringspost digitale overheid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Identiteitsstelsel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Kwaliteit Rijksdienst Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Woningmarkt Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Openbaar bestuur en democratie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Openbaar bestuur en democratie Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Overheid als werkgever Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken overheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Energietransitie gebouwde omgeving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Licence