Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Voedselzekerheid Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Maatschappelijk middenveld Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Sociale vooruitgang Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Goed bestuur: Democratisering, bevordering van de rechtsstaat en bestrijding van corruptie Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Vrede en veiligheid voor ontwikkeling Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
VN-organisaties Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Versterkte kaders voor ontwikkeling Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Humanitaire hulp Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Vrede en veiligheid voor ontwikkeling Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Versterkte private sector en verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Duurzame handel en investeringen Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Sociale vooruitgang Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Humanitaire hulp Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Vrede en veiligheid voor ontwikkeling Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Licence