Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Versterkte internationale rechtsorde Buitenlandse Zaken Versterkte internationale rechtsorde Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Veiligheid en Stabiliteit Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Effectieve Europese Samenwerking Buitenlandse Zaken Effectieve Europese samenwerking Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2019
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en ander vormen van internationale criminaliteit Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2019
Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Buitenlandse Zaken Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Ontwapening, wapenbeheersing en wapenexportbeleid Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Nederlandse bijdrage aan het Europees Nabuurschapsbeleid Buitenlandse Zaken Diverse ontvangsten EU Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Het vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Buitenlandse Zaken Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit, Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Licence