Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Versterkte internationale rechtsorde Buitenlandse Zaken Versterkte internationale rechtsorde Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Veiligheid en Stabiliteit Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Effectieve Europese Samenwerking Buitenlandse Zaken Effectieve Europese samenwerking Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Veiligheid en stabiliteit Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Periodieke rapportage Aangekondigd 2023
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2019
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en ander vormen van internationale criminaliteit Buitenlandse Zaken Veiligheid en stabiliteit Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2019
Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Buitenlandse Zaken Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
IBO Gereedstelling Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
IBO Subsidies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
Nederland en het Europees Natuurschapsbeleid Buitenlandse Zaken Europese samenwerking Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Licence