Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
IBO ODA: naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2014
In\et Defensie Inzet Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
IBO Wapensystemen: Meer Bang for the buck Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
Wijziging samenstelling Koninklijke Marine Defensie Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Inzet: Budget Internationale Veiligheid Defensie Inzet Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
IBO Effectiviteit Politie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
IBO Gereedstelling Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Defensie, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2017
Civiel-militaire samenwerking Defensie Taakuitvoering Landstrijdkrachten Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Vorming joint Defensie Helikopter Commando Defensie Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Licence