Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Aflopend sorteren Status Afronding
In\et Defensie Inzet Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Nederlands-Duitse samenwerking Defensie Koninklijke Landmacht Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Ondersteuning krijgsmacht door CDC Defensie Defensie Ondersteuningscommando Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Militaire Gezondheidszorg Defensie Defensie Ondersteuningscommando Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Informatiegestuurd optreden (IGO) KMAR Defensie Koninklijke Marechaussee Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Militaire Gezondheidszorg Defensie Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Nederlands-Duitse samenwerking Defensie Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
COTS/MOTS Defensie Defensie Materieel Organisatie Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2020
Omvorming 13 gemechaniseerde brigade Defensie Taakuitvoering Landstrijdkrachten Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Vorming joint Defensie Helikopter Commando Defensie Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Licence