Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Ondernemerschap Economische Zaken en Klimaat Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Innovatiebeleid Economische Zaken en Klimaat Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei, Toekomstfonds Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2025
Integrale doorlichting Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Digitalisering Economische Zaken en Klimaat Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei, Goed functionerende economie en markten Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Goed functionerende economie en markten Economische Zaken en Klimaat Goed functionerende economie en markten Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Economische Zaken en Klimaat Een veilig Groningen met perspectief Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2021
Licence