Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
IBO Klimaat Economische Zaken en Klimaat IBO Afgerond 2023
IBO Publieke investeringen in een politiek-bestuurlijke context Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat IBO Afgerond 2022
IBO Financiering energietransitie Economische Zaken en Klimaat IBO Afgerond 2021
Lerende evaluatie Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Goed functionerende economie en markten Economische Zaken en Klimaat Goed functionerende economie en markten Beleidsdoorlichting Afgerond 2022
Meerjarenprogramma Nationaal CoSteun- en herstelbeleid Coördinator Groningen Economische Zaken en Klimaat Een veilig Groningen met perspectief Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2021
Bedrijvenbeleid Economische Zaken en Klimaat Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei, Toekomstfonds Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens Economische Zaken en Klimaat Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Synthese-onderzoek klimaat(mitigatie)beleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Economische Zaken en Klimaat Beleidsdoorlichting Geannuleerd 2019
Licence