Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Aflopend sorteren Afronding
Integrale doorlichting Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Goed functionerende economie en markten Economische Zaken en Klimaat Goed functionerende economie en markten Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Economische Zaken en Klimaat Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
IBO Koninkrijksrelaties Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
IBO Toeslagen deel 2 Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Schuld en Financiën IBO Afgerond 2020
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige en duurzame energievoorziening Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketers Economische Zaken en Klimaat Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Licence