Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Aflopend sorteren Status Afronding
Btw-compensatiefonds Financiën en Nationale Schuld Btw-Compensatiefonds Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Belastingen- overige onderdelen (massale processen, toezicht en opsporing) Financiën en Nationale Schuld Belastingen Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Financiële markten Financiën en Nationale Schuld Financiële markten Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Beheer materiële activa Financiën en Nationale Schuld Beheer materiële activa Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Belastingen - toeslagen Financiën en Nationale Schuld Belastingen Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Financieringsactiviteiten publieke-private sector: publiek private investeringen Financiën en Nationale Schuld Financieringsactiviteiten publiek-private sector Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Financiën en Nationale Schuld Exportkrediet- en investeringsverzekering Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Beleidsdoorlichting artikel 2 (hoofdstuk IX): financiële markten Financiën en Nationale Schuld Financiële markten Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Risicomanagement Staatsschuld Financiën en Nationale Schuld Financiering staatsschuld Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Een bijdrage leveren aan een gezond en welvaren Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling Financiën en Nationale Schuld Internationale financiële betrekkingen Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Licence