Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Uitvoering en handhaving Belastingdienst Financien en Nationale Schuld Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Anticiperen op de toekomst Financien en Nationale Schuld Toeslagen Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Optimaal financieel resultaat bij het beheren van de deelnemingen en investeringen van de Staat Financien en Nationale Schuld Financieringsactiviteiten publiek-private sector Periodieke rapportage Aangekondigd 2027
Recht doen aan het verleden Financien en Nationale Schuld Toeslagen Periodieke rapportage Aangekondigd 2027
Presteren in het heden Financien en Nationale Schuld Toeslagen Periodieke rapportage Aangekondigd 2027
Een financieel gezond en welvarend Europa en evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling Financien en Nationale Schuld Internationale financiële betrekkingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2025
Effectgericht sturen Financien en Nationale Schuld Douane Periodieke rapportage Aangekondigd 2025
Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke kosten onder acceptabel risico Financien en Nationale Schuld Financiering staatsschuld Periodieke rapportage Aangekondigd 2025
Optimaal kasbeheer van het Rijk en van gelieerde instellingen Financien en Nationale Schuld Kasbeheer Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Efficiënt en effectief begrotingsbeleid en begrotingsbeheer Financien en Nationale Schuld Periodieke rapportage Aangekondigd 2024
Licence