Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Media Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Media Beleidsdoorlichting In uitvoering 2022
Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur Beleidsdoorlichting In uitvoering 2022
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Onderwijshuisvesting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Onderzoek en wetenschapsbeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderzoek en wetenschapsbeleid Beleidsdoorlichting Afgerond 2021
Strategische evaluatie Lerarenbeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid Beleidsdoorlichting Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Studiefinanciering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Studiefinanciering Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
IBO Deeltijdwerk Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2020
IBO Internationalisering van het onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
Licence