Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Primair onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Primair onderwijs Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Voortgezet onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voortgezet onderwijs Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
IBO Onderwijshuisvesting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Ruimtelijke ordening Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Agentschappen Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur Beleidsdoorlichting In uitvoering 2021
Onderzoek en wetenschapsbeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderzoek en wetenschapsbeleid Beleidsdoorlichting In uitvoering 2021
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid Beleidsdoorlichting In uitvoering 2021
IBO Deeltijdwerk Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Schuld en Financiën IBO Afgerond 2020
Studiefinanciering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Studiefinanciering Beleidsdoorlichting Afgerond 2020
Licence