Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Aflopend sorteren Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid Beleidsdoorlichting In uitvoering 2021
Beroeps en volwasseneneductie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Bevorderen van emancipatie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Emancipatie Beleidsdoorlichting Afgerond 2018
Brede scholen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Primair Onderwijs Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur Beleidsdoorlichting In uitvoering 2021
Cultuur Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Cultuur Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Eenvoud loont - onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken, Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2016
Effectieve leerroutes in het het funderend onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2015
Emancipatie 2011-2014 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Emancipatie Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Hoger beroeopsonderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hoger beroepsonderwijs Beleidsdoorlichting Afgerond 2019
Licence