Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Oplopend sorteren Afronding
IBO Financiering energietransitie Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
IBO Onderwijshuisvesting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financien en Nationale Schuld IBO Afgerond 2021
Ziekte en zwangerschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ziekte en zwangerschap Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
Arbeidsongeschiktheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2014
Jonggehandicapten Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jonggehandicapten Beleidsdoorlichting Afgerond 2017
IBO Toeslagen deel 1 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
Werkloosheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkloosheid Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
IBO Deeltijdwerk Algemene Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Schuld en Financiën IBO Afgerond 2020
IBO Toeslagen deel 2 Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nationale Schuld en Financiën IBO Afgerond 2020
IBO Internationalisering van het onderwijs Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Nationale Schuld IBO Afgerond 2019
Licence