Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Woningbouwproductie Wonen en Rijksdienst Woonomgeving en bouw Beleidsdoorlichting Afgerond 2016
Woningmarkt Wonen en Rijksdienst Woningmarkt Beleidsdoorlichting Afgerond 2015
Licence