Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
Archief IBO's 2006 - 1981 IBO Afgerond
2e en 3e rapport Studiegroep Begrotingsruimte Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1972
Kwantitatieve uitgangspunten voor het trendmatige begrotingsbeleid in de komende jaren Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1972
Rapport van de studiegroep Begrotingsruimte inzake de mogelijke hantering van een totale (nominale) begrotingsruimte bij het trendmatige begrotingsbeleid Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1973
4e Rapport van de studiegroep Begrotingsruimte Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1973
Hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn (Bestek '81) Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1980
Beheersbaarheid van de collectieve uitgaven Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1983
Naar gezonde overheidsfinanciën Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1989
Naar een trendmatig begrotingsbeleid Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1993
Op weg naar begrotingsevenwicht Studiegroep begrotingsruimte Afgerond 1997
Licence