Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
Kwaliteit Woonomgeving Beleidsdoorlichting Afgerond 2007
Rechtspleging en rechtsbijstand Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Overheid als werkgever Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Versterking van de aantrekkingskracht op en de loopbaanmogelijkheden van jonge en talentvolle onderzoekers Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Goed functionerende economie en markten Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Een excellent ondernemingsklimaat Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Arbeidsmarkt Beleidsdoorlichting Afgerond 2008
Licence