Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Aflopend sorteren Afronding
Integrale doorlichting Klimaatbeleid Economische Zaken en Klimaat Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2024
Effectieve Europese Samenwerking Buitenlandse Zaken Effectieve Europese samenwerking Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Versterkte internationale rechtsorde Buitenlandse Zaken Versterkte internationale rechtsorde Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Apparaatskosten Hoge Raad Justitie en Veiligheid Rechtspleging en rechtsbijstand Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand) Justitie en Veiligheid Rechtspleging en rechtsbijstand Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak) Justitie en Veiligheid Rechtspleging en rechtsbijstand Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2022
Nederlands-Duitse samenwerking Defensie Koninklijke Landmacht Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Energietransitie gebouwde omgeving Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2021
Arbeidsongeschiktheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat Beleidsdoorlichting Aangekondigd 2023
Licence