Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen Brede Heroverweging Afgerond 2020
Een toekomstbestendig zorgstelsel Brede Heroverweging Afgerond 2020
Zorg voor een veilige omgeving Brede Heroverweging Afgerond 2020
Eerlijk werk Brede Heroverweging Afgerond 2020
Talenten benutten op de arbeidsmarkt Brede Heroverweging Afgerond 2020
Naar een inclusieve samenleving Brede Heroverweging Afgerond 2020
Ruimte voor wonen Brede Heroverweging Afgerond 2020
Klaar voor klimaatverandering Brede Heroverweging Afgerond 2020
Innovatieve samenleving Brede Heroverweging Afgerond 2020
Naar een duurzamer voedselsysteem Brede Heroverweging Afgerond 2020
Licence