Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Aflopend sorteren
Wonen Brede Heroverweging Afgerond 2010
Werkloosheid Brede Heroverweging Afgerond 2010
Hoger onderwijs Brede Heroverweging Afgerond 2010
Kindregelingen Brede Heroverweging Afgerond 2010
Internationale veiligheid Brede Heroverweging Afgerond 2010
Op afstand van de arbeidsmarkt Brede Heroverweging Afgerond 2010
Mobiliteit en water Brede Heroverweging Afgerond 2010
Innovatie en toegepast onderzoek Brede Heroverweging Afgerond 2010
Productiviteit onderwijs Brede Heroverweging Afgerond 2010
Leefomgeving en natuur Brede Heroverweging Afgerond 2010
Licence