Base description which applies to whole site

Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Jaarlijks voeren ministeries honderden onderzoeken uit om hun beleid te evalueren. Via onderstaande tabel kunt u de belangrijkste onderzoeken raadplegen. Het gaat dan onder meer om zogenoemde Interdepartementale Beleidsonderzoeken en Beleidsdoorlichtingen.

Instrumenten beleidsevaluatie:

Filter onderzoeken:

Titel Aflopend sorteren Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding
Asiel immigratie en integratie Brede Heroverweging Afgerond 2010
Bedrijfsvoering Brede Heroverweging Afgerond 2010
Curatieve zorg Brede Heroverweging Afgerond 2010
Een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven Brede Heroverweging Afgerond 2020
Een toekomstbestendig zorgstelsel Brede Heroverweging Afgerond 2020
Eerlijk werk Brede Heroverweging Afgerond 2020
Energie en klimaat Brede Heroverweging Afgerond 2010
Hoger onderwijs Brede Heroverweging Afgerond 2010
Innovatie en toegepast onderzoek Brede Heroverweging Afgerond 2010
Innovatieve samenleving Brede Heroverweging Afgerond 2020
Licence