Internationale samenwerking

2010
Afgerond
Brede Heroverweging
LNV, BZ, DEF, EZ, VROM, FIN, AZ
Apr-10

Doel

Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen

Samenvatting

De werkgroep heeft de taak gekregen om besparingsvarianten te formuleren over twee thema’s die separaat en in onderlinge samenhang moesten worden bezien: het thema ‘internationale solidariteit’ en het thema ‘diplomatie’. Voor elk van deze thema’s moest tenminste één variant structureel 20% van de netto 2010 uitgaven besparen; daarnaast werd een variant verwacht die voor beide thema’s samen tot een structurele besparing van 20% zou leiden op beide thema’s. De grondslag voor het thema ‘internationale solidariteit’ bestaat uit het ODA-budget, alsmede de non- ODA uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties en internationale klimaatuitgaven. De grondslag voor het thema ‘diplomatie’ bestaat uit de uitgaven voor het postennet en de non-ODA vrijwillige bijdragen aan internationale organisaties. De werkgroep heeft bij de identificatie van besparingsmaatregelen gekozen voor een zoveel mogelijk inhoudelijke benadering, waarbij maatregelen zouden moeten beogen om bij te dragen aan een hogere effectiviteit en efficiëntie. Voor het thema ‘internationale solidariteit’ heeft de werkgroep vijf hoofdvarianten uitgewerkt, waarvan er één een 20% besparing oplevert, zoals blijkt uit de tabel. De hoofdvarianten worden verder toegelicht in het overzicht van de hoofdvarianten (zogenaamde dashboards) en in hoofdstuk 3. Iedere hoofdvariant bevat besparingsmaatregelen die logischerwijs voortvloeien uit de uitgangspunten van de hoofdvariant. Thema ‘internationale solidariteit’: structurele besparingen in 2015 per hoofdvariant / a Hoofdvariant miljoenen € % van de grondslag I. Brede agenda: mondiale uitdagingen en coherentie 452 9 II. Inkomensgroei 586 12 III. Focus op directe armoedebestrijding 743 15 IV. Verhoogde effectiviteit en efficiency door modernisering Optie 1 457 9 Optie 2 694 14 V. Accra Agenda for Action Optie 1 764 15 Optie 2 986 20 / a: Voor een aantal varianten zou het inhoudelijk logisch zijn geweest om relatief meer te bezuinigen in 2015, maar dit is vanwege juridische verplichtingen pas vanaf 2016 mogelijk. Voor het thema ‘diplomatie’ heeft de werkgroep drie hoofdvarianten uitgewerkt, op verschillende niveaus van bezuinigingsintensiteit, waarvan één een 20% besparing oplevert. Een aantal generieke maatregelen die een besparing opleveren van € 35 miljoen in 2015 komt terug in alle drie de varianten. Deze varianten worden verder toegelicht in het overzicht van de hoofdvarianten (zogenaamde dashboards) en in hoofdstuk 3. Pagina 8 Thema diplomatie: structurele besparingen in 2015 per hoofdvariant Hoofdvariant miljoenen € % van de grondslag I. Inkrimping taakmenu en behoud van postennet in zoveel mogelijk landen Optie 1 84 14 Optie 2 104 17 II. Breed pakket aan taken, met sterk ingekrompen postennet Optie 1 74 12 Optie 2 94 15 III.Taakspecialisatie en differentiatie Optie 1 61 10 Optie 2 91 15 Optie 3 118 20 Voor de integrale variant kan optie 2 van de variant ’Accra Agenda for Action’ en optie 3 van de variant ‘taakspecialisatie en differentiatie’ gecombineerd worden om een gezamenlijke besparing van € 1090 miljoen te genereren; dit komt overeen met 20% van de gecombineerde grondslag zonder dubbeltellingen. Bij deze constatering is het percentage maatgevend, en niet zozeer de inhoud of de logische samenhang van de afzonderlijke thema’s.