Stabiliteit en vertrouwen

2012
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
15-Jun-12

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.