Risico's en zekerheden

2010
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
1-Apr-10

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.