Vergrijzing en houdbaarheid

2006
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
22-Jun-06

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.