Stabiel en duurzaam begroten

2001
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
19-Jun-01

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.