Op weg naar begrotingsevenwicht

1997
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
19-Jun-97

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.