Naar een trendmatig begrotingsbeleid

1993
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
7-Jul-93

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.