Naar gezonde overheidsfinanciën

1989
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
23-Jan-89

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.