Beheersbaarheid van de collectieve uitgaven

1983
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
1-Jul-83

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.