Hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn (Bestek '81)

1980
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
in 1980

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.