4e Rapport van de studiegroep Begrotingsruimte

1973
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
4-Apr-73

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.