2e en 3e rapport Studiegroep Begrotingsruimte

1972
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
14-Sep-72

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.