Kwantitatieve uitgangspunten voor het trendmatige begrotingsbeleid in de komende jaren

1972
Afgerond
Studiegroep begrotingsruimte
1971-1972

Doel

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.