5. Documenten

Dit artikel hoort bij: Rijksfinanciën Online 02

Prinsjesdagstukken

Omslagfoto voorkant stukken

Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht van alle stukken. Via de bijbehorende links kunt u alle afzonderlijke stukken downloaden.

Miljoenennota 2015

Miljoenennota

De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksbegroting en bevat de belangrijkste keuzes voor het komende jaar.

Download hier de Miljoenennota 2015

Internetbijlagen

Internetbijlagen bij de Miljoenennota 2015.

Download hier de internetbijlagen

Advies Raad van State

Het Advies van de Raad van State op de ontwerp Miljoenennota 2015.

Download hier het Advies van de Raad van State

Nader rapport ontwerp Miljoenennota

Nader rapport over ontwerp Miljoenennota 2015.

Download hier Nader rapport over ontwerp Miljoenennota 2015

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht van het ministerie van Financiën over de Miljoenennota 2015.

Download hier het nieuwsbericht Miljoenennota 2015

Macro Economische Verkenningen

Macro Economische Verkenningen 2015.

Download hier de Macro Economische Verkenningen 2015

Belastingplan 2015

Belastingplan

Belastingplan 2015.

Download hier het Belastingplan 2015

Advies Raad van State

Advies van de Raad van State op het Belastingplan 2015.

Download hier het Advies van de Raad van State op het Belastingplan 2015

Nader rapport

Nader rapport over het Belastingplan 2015.

Download hier het Nader rapport over het Belastingplan 2015

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht Belastingplan 2015.

Download hier het Nieuwsbericht Belastingplan 2015

Werk- en groeibrief

Werken aan groei

Brief Werken aan groei.

Download hier de Werk- en groeibrief

Begrotingen 2015

I De Koning

I De Koning Rijksbegroting 2015

Download hier I De Koning Rijksbegroting 2015

IIA Staten-Generaal

IIA Staten-Generaal Rijksbegroting 2015

Download hier IIA Staten-Generaal Rijksbegroting 2015

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs Rijksbegroting 2015

Download hier IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs Rijksbegroting 2015

III Algemene Zaken

III Algemene Zaken Rijksbegroting 2015

Download hier III Algemene Zaken Rijksbegroting 2015

IV Koninkrijksrelaties

IV Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015

Download hier IV Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015

V Buitenlandse Zaken

V Buitenlandse Zaken Rijksbegroting 2015

Download hier V Buitenlandse Zaken Rijksbegroting 2015

VI Veiligheid en Justitie

VI Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015
Download hier VI Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015

Download hier VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksbegroting 2015

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2015

Download hier VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting 2015

IX Financiën en Nationale Schuld

IX Financiën en Nationale Schuld Rijksbegroting 2015

Download hier IX Financiën en Nationale Schuld Rijksbegroting 2015

X Defensie Rijksbegroting 2015

X Defensie Rijksbegroting 2015

Download hier X Defensie Rijksbegroting 2015

XII Infrastructuur en Milieu

XII Infrastructuur en Milieu Rijksbegroting 2015
Download hier XII Infrastructuur en Milieu Rijksbegroting 2015

XIII Economische Zaken

XIII Economische Zaken Rijksbegroting 2015

Download hier XIII Economische Zaken Rijksbegroting 2015

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2015

Download hier XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2015

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2015

Download hier XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2015

XVII Buitenlandse Handel en ontwikkelings- samenwerking

XVII Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking Rijksbegroting 2015

Download hier XVII Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking Rijksbegroting 2015

XVIII Wonen en Rijksdienst

XVIII Wonen en Rijksdienst Rijksbegroting 2015

Download hier XVIII Wonen en Rijksdienst Rijksbegroting 2015

Fondsen 2015

A Infrastructuurfonds

A Infrastructuurfonds Rijksbegroting 2015

Download hier A Infrastructuurfonds Rijksbegroting 2015

B Gemeentefonds

B Gemeentefonds Rijksbegroting 2015

Download hier B Gemeentefonds Rijksbegroting 2015

C Provinciefonds

C Provinciefonds Rijksbegroting 2015

Download hier C Provinciefonds Rijksbegroting 2015

H BES-fonds

H BES-fonds Rijksbegroting 2015

Download hier H BES-fonds Rijksbegroting 2015

J Deltafonds Rijksbegroting 2015

J Deltafonds Rijksbegroting 2015

Download hier J Deltafonds Rijksbegroting 2015

HGIS - nota Homogene Groep Internationale Samenwerking

HGIS - nota Homogene Groep Internationale Samenwerking Rijksbegroting 2015

Download hier HGIS - nota Homogene Groep Internationale Samenwerking Rijksbegroting 2015

Balk

Lees ook deze artikelen:

inh_samenvatting

Samenvatting Miljoenennota

Lees hier de samenvatting van de Miljoenennota 2015.

Lees verder

Overheidsfinancien in beeld

Overheidsfinanciën in beeld

Op deze pagina vindt u infographics en tabellen die de overheidsfinanciën in 2015 in beeld brengen.

Lees verder