Rijksfinanciën Online, 02 Jaargang 2014

Publicatiedatum
dinsdag 16 september 2014
Hoofdredactie
Ministerie van Financiën, directie Communicatie, Michel Reijns, Michel Reinders, Martine Koerts, Monica Betist tekst en idee
Eindredactie
Ministerie van Financiën, directie Communicatie, Martine Koerts, Michel Reijns, Elise van den Bosch, Michel Reinders, Daphne Koningen
Vormgeving
Fabrique, Studio Tint, Elise van den Bosch, Martine Koerts, Daphne Koningen
E-mail
rijksfinancienonline@minfin.nl
Internet
http://rijksoverheid.nl/prinsjesdag
Redactieadres
rijksfinancienonline@minfin.nl