Broncode

De broncode van rijksfinancien.nl is beschikbaar voor hergebruik op https://github.com/rijksfinancien/open (Externe link). Rijksfinancien.nl kan geen ondersteuning geven op het hergebruik van de broncode.

Bronbestanden

De gebruikte bronbestanden met data worden op dit deel van de site aangeboden voor gebruikers die zelf applicaties willen bouwen of analyse willen doen op de aangeboden cijfers. Voor hergebruik zijn de originele Open Data bestanden beschikbaar op http://opendata.rijksbegroting.nl (Externe link).

Vanwege de herbruikbaarheid van de data zijn enkele bewerkingen uitgevoerd gericht op het uniformeren van de data. Ook deze bestanden zijn beschikbaar voor hergebruik:


Omschrijving Bestand
Begrotingsstaten begrotingsstaten_rijksfinancien_nl_16052017.ods (195.9 KB)
Agentschappen in beeld agentschappen_rijksfinancien_nl.ods (150.1 KB)
ZBO’s in beeld zbo_rijksfinancien_nl.ods (27.5 KB)
Budgettaire tabellen jaarverslag 2015 (incl. premies) jaarverslag_2015_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen jaarverslag 2016 (incl. premies) jaarverslag_2016_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen jaarverslag 2017 (incl. premies) jaarverslag_2017_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2015 (incl. premies) begroting_2015_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2016 (incl. premies) begroting_2016_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2017 (incl. premies) begroting_2017_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2018 (incl. premies) begroting_2018_rijksfinancien_nl.csv (300+ KB)
Rijkssubsidies 2013 rijkssubsidies_2013_rijksfinancien_nl.csv (2.0+ MB)
Rijkssubsidies 2014 rijkssubsidies_2014_rijksfinancien_nl.csv (2.0+ MB)
Rijkssubsidies 2015 rijkssubsidies_2015_rijksfinancien_nl.csv (2.0+ MB)
Rijkssubsidies 2016 rijkssubsidies_2016_rijksfinancien_nl.csv (2.0+ MB)
Rijkssubsidies 2017 rijkssubsidies_2017_rijksfinancien_nl.csv (2.0+ MB)
Fiscale regelingen 2017 fiscale_regelingen_2017_rijksfinancien_nl.csv (1+ KB)
Bijdragen Agentschappen 2016 rijksbijdragen_agentschappen_2016_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Agentschappen 2017 rijksbijdragen_agentschappen_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen ZBO's/RWT's 2016 rijksbijdragen_zbo-s-rwt-s_2016_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen ZBO's/RWT's 2017 rijksbijdragen_zbo-s-rwt-s_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Sociale fondsen 2016 rijksbijdragen_sociale-fondsen_2016_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Sociale fondsen 2017 rijksbijdragen_sociale-fondsen_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Medeoverheden 2016 rijksbijdragen_medeoverheden_2016_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Medeoverheden 2017 rijksbijdragen_medeoverheden_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen (Inter)nationale organisaties 2016 rijksbijdragen_internationale-organisaties_2016_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen (Inter)nationale organisaties 2017 rijksbijdragen_internationale-organisaties_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen andere Begrotingshoofdstukken 2017 rijksbijdragen_begrotingshoofdstukken_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Garanties 2017 rijksbijdragen_garanties_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Inkomensoverdrachten 2017 rijksbijdragen_inkomensoverdrachten_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Leningen 2017 rijksbijdragen_leningen_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2017 rijksbijdragen_uitsplitsing_apparaat_in_kostensoorten_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen Bekostigingen 2017 rijksbijdragen_bekostigingen_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)
Bijdragen ICT uitgaven 2017 rijksbijdragen_ict_uitgaven_2017_rijksfinancien_nl.csv (1.5+ MB)