De gebruikte bronbestanden met data worden op dit deel van de site aangeboden voor gebruikers die zelf applicaties willen bouwen of analyse willen doen op de aangeboden cijfers. Voor hergebruik zijn de originele Open Data bestanden beschikbaar op http://opendata.rijksbegroting.nl/

Vanwege de herbruikbaarheid van de data zijn enkele bewerkingen uitgevoerd gericht op het uniformeren van de data. Ook deze bestanden zijn beschikbaar voor hergebruik:


Omschrijving Bestand
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2015 (incl. premies) begroting_2015_rijksfinancien_nl_12052017.ods
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2016 (incl. premies) begroting_2016_rijksfinancien_nl_12052017.ods
Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2017 (incl. premies) begroting_2017_rijksfinancien_nl_12052017.ods
Budgettaire tabellen jaarverslag 2015 (incl. premies) jaarverslag_2015_rijksfinancien_nl_02062017.ods
Budgettaire tabellen jaarverslag 2016 (incl. premies) jaarverslag_2016_rijksfinancien_nl_12052017.ods
Begrotingsstaten begrotingsstaten_rijksfinancien_nl_16052017.ods
Subsidie overzichten 2015 subsidieoverzichten-2015.csv
Agentschappen in beeld agentschappen_rijksfinancien_nl.ods
ZBO’s in beeld zbo_rijksfinancien_nl.ods