Geluid

2021
XII Infrastructuur en Waterstaat
20 Waterkwantiteit
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

Bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door de luchtkwaliteit te verbeteren en door geluidhinder te voorkomen of te beperken.

Downloads