Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Overheidsfinanciën onderhevig aan risico’s

Figuur 3.2.1 Overzicht garanties, achterborgstellingen en leningen1 (in miljarden euro)

Figuur 3.2.1 Overzicht garanties, achterborgstellingen en leningen (in miljarden euro)

Bron: Ministerie van Financiën

1 Tot «leningen» behoren uitsluitend aan de kredietcrisis en de financiële crisis gerelateerde verstrekte leningen.

Licence