Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5.3 Inzicht in publiek geld

Op 12 september 2019 heeft de Algemene Rekenkamer de publicatie Inzicht in publiek geld (deel 2)53 openbaar gemaakt en verstuurd naar de Tweede Kamer. De toegezegde kabinetsreactie54 was nog in de maak op het moment van schrijven van dit Financieel Jaarverslag van het Rijk. De kabinetsreactie wordt later dit jaar verstuurd naar de Tweede Kamer.

53

Kamerstukken II, 2019-2020, 31865, nr. 154.

54

Kamerstukken II, 2019-2020, 34430, nr. 12.

Licence