Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3.5 Interdepartementale beleidsonderzoeken

Met interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) ontwikkelt het Rijk op een gestructureerde manier beleidsopties voor bestaand beleid op brede beleidsthema’s. IBO’s vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale ambtelijke werkgroepen met een onafhankelijk voorzitter. Zodra een rapport is afgerond, wordt dit met een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer. IBO’s onderscheiden zich van de beleidsdoorlichtingen, omdat in die laatste de nadruk ligt op terugkijken naar het gevoerde beleid. Binnen de operatie Inzicht in kwaliteit wordt bekeken hoe IBO's een verdere structurele borging kunnen krijgen in het evaluatiestelsel.

In 2018 zijn er vijf IBO’s van start gegaan, die in 2019 zijn afgerond. Deze zijn opgesomd in tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1 Interdepartementale beleidsonderzoeken, ronde 2018/2019

KoninkrijksrelatiesLuchtkwaliteitInternationalisering van het onderwijsDeeltijdToeslagen

De IBO’s Koninkrijksrelaties32, Luchtkwaliteit33 en Internationalisering van het onderwijs34 zijn in 2019 afgerond en naar de Tweede Kamer verstuurd, voorzien van een kabinetsreactie. Het IBO Deeltijd is begin 2020 met een kabinetsreactie verstuurd naar de Kamer35. Van het IBO Toeslagen36 is deel I afgerond en naar de Tweede Kamer gezonden. Deel II37 en de kabinetsreactie zijn eind april gedeeld met de Tweede Kamer.

32

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 300 IV, nr. 11.

33

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 175, nr. 340.

34

Kamerstukken II, 2018-2019, 31 288, nr. 782.

36

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 540.

37

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 624.

Licence